شروع ثبت نام دوره های ویژه تابستان ۹۶ با تخفیفات باورنکردنی!!!

دوره های آموزشی کاربردی مالی و مدیریت
ویژه ترم تابستان
با تخفیف ۲۰ درصدی جهت کارمندان و دانشجویان
ثبت نام های گروهی ۱۰ نفره ۲۵ درصد تخفیف
با ارائه کارت دانشجویی و پرسنلی

ارائه مدرک معتبر
حسابداری عملی با متد کارگاهی
اظهار نامه مالیالتی
حسابرسی کاربردی
اکسل مقدماتی .پیشرفته و برنامه نویسی با اکسل

تهیه و تحلیل صورت های مالی