برگزاری سمینار رایگان

اولین سمینارسواد رسانه دراستان خوزستان(رایگان)
جهت آگاهی بخشی مردم دراستفاده از رسانه های جمعی
جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن
۰۶۱۳۳۳۸۰۳۰۱-۲
تماس حاصل فرمایید
زمان پنجشنبه ۹۶/۲/۷
ساعت۱۸
ظرفیت محدود