موسسه نواندیشان راه کار دانش ایرانیان دوره های آموزشی خود را بر اساس مجوزهای دریافتی از مراجع ذیصلاح ارایه مینماید که تصویر آن مجوزها در ذیل آورده شده است.