موسسه نواندیشان راه کار دانش ایرانیان از اساتید مجرب دانشگاه و مدیران خبره دستگاه های دولتی و خصوصی استفاده می نماید تا بتواند گامی مثبت در راستای ارتقا دانش حسابداری و مدیریت برداشته و باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید جهت فازغ التحصیلان جویای کار در رشته های حسابداری،مدیریت،اقتصاد و رشته های مرتبط با آن ، همچنین افزایش کیفیت منابع انسانی (نیروهای متخصص شاغل ) در سطح استان خوزستان شود.

اهداف بلند مدت

گسترش و بالا بردن کیفیت آموزش های مالی و مدیریتی در سطح استان

افزایش پذیرش دانش پذیران این موسسه در فرصت های شغلی در سطح استان

بر طرف سازی شکاف بین اموزش های تئوریک و آکادمیک و بر طرف سازی نیاز های جامعه از طریق آموزش های کاربردی ویژه بازار کار

ارتقا سطح کیفی رشته های مرتبط در سطح استان

صاحب امتیاز سایت

موسسه نواندیشان راه کار دانش ایرانیان