ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده(معافیت های مالیاتی ارزش افزوده)

عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد: ۱ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ ۲ـ دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبورعسل و نوغان؛ ۳ـ انواع کود ، سم ، بذر و نهال؛ ۴ـ آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج […]

ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی ، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد می‌گردد . تبصره: مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که […]

ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون . تبصره:درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود: الف) مسکن […]

قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری     فصل اول ـ تشکیلات ماده۱ ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان […]